Kämppiskivaa-arvonta Instagramissa

6 huhtikuuta 2021

Spontaaneja leffailtoja, vauhdikkaita kokkailuhetkiä, yhdessä woltattuja pizzoja tai kenties muuten vaan rentoilua?

Asuminen kämppiksen kanssa voi tuoda mukanaan monia hauskoja ja arkea piristäviä hetkiä. Millaista kämppiskivaa sinulla on kämppiksesi kanssa? Kerro se meille ja voit voittaa itsellesi ja kämppiksellesi Netflixin 25 euron lahjakortin!

Katso tarkemmat säännöt ja rekisteriselosta alta.

Kuvia kämppishetkistä kerätään samanaikaisesti opiskelijakodeista ympäri Suomen ja #kämppiskivaa -tägin alta voitkin pian nähdä miltä kämppiselämä näyttää muissa Suomen opiskelijakaupungeissa!

 

Arvonnan säännöt

Arvonnan järjestäjä

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö rs (myöhemmin Hoas tai Järjestäjä)
Pohjoinen rautatiekatu 29, PL 799, 00101 Helsinki
p. (09) 5499 00

Arvonnan idea

Kämppiskivaa-arvonnassa kerätään Hoasin asukkaiden kokemuksia kämppiselämästä kuvien muodossa. Osallistujilta pyydetään kuvia sekä halutessaan lyhyt teksti siitä, millaisia kivoja juttuja he tekevät kämppistensä kanssa. Kuvia voidaan julkaista Hoasin Instagram-tilillä osallistumisaikana tai sen jälkeen, mutta palkintojen voittajat ratkaistaan arvalla kaikkien osallistujien kesken.

Osallistuminen

Arvontaan voivat osallistua kaikki Hoasin asunnossa asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt.

Arvontaan voi osallistua lähettämällä Instagramissa @hoas_fi -käyttäjälle yksityisviestillä kuvan (ja halutessaan siihen liittyvän lyhyen tekstin), jossa näkyy yhteistä kivaa tekemistä kämppiksen kanssa.

Kuvan lähettämisen yhteydessä osallistujan on ilmoitettava koko nimensä sekä kotiosoitteensa ja näin osoittaa asuvansa Hoasin asunnossa.

Osallistumisaika

Osallistumisaika on 7.4.-25.4.2021.

Osallistumiskuvat

Kukin osallistuja voi osallistua arvontaan 1-3 kuvalla. Jokainen kuva on oma arpalipukkeensa, mutta kukin osallistuja voi voittaa korkeintaan yhden palkinnon.

Osallistumalla Kämppiskivaa-arvontaan osallistuja antaa Hoasille luvan julkaista kuvansa (ja siihen mahdollisesti liittyvän tekstin) Hoasin Instagram Stories -osioissa huhtikuun tai toukokuun 2021 aikana. Hoasilla on tällöin myös mahdollisuus tehdä kuvaan tarvittavia pieniä muokkauksia (rajaaminen, värien tai valon kevyt muokkaus ymv). Muutoin kuvien tekijänoikeudet säilyvät osallistujalla itsellään, eikä Hoas säilö kuvia muuta käyttöä varten.

Osallistujalla täytyy olla täydet oikeudet lähettämiinsä kuviin. Kuvissa tulee huomioida yksityisyyden suoja, sekä tekijänoikeudelliset seikat. Järjestäjällä on oikeus jättää huomiotta kuvat, joiden oikeudet eivät ole osallistujan hallinnassa, sekä kuvat, jotka voidaan katsoa loukkaaviksi tai jotka eivät muutoin vastaa tämän arvonnan luonnetta ja tarkoitusta.

Palkinto

Kaikkien sääntöjen mukaisen kuvan lähettäneiden kesken arvotaan neljä 25 euron lahjakorttia Netflix-suoratoistopalveluun. Mikäli palkintoa ei ole arvonnan päättyessä saatavilla, palkintona on vastaava tuote.

Arvonnan suorittaminen

Arvonta suoritetaan 26.4.2021.

Voittajille ilmoittaminen ja voittajien julkistus

Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Instagramin viestitoiminnon kautta ja palkinto toimitetaan kunkin voittajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa arvonnasta, voidaan tilalle arpoa uusi voittaja. Käyttämätöntä palkintoa ei korvata, eikä sitä voi muuttaa rahaksi.

Arvonnan tulos julkistetaan Hoasin Instagram-tilillä arvonnan suorittamisen jälkeen. Voittajan etunimi tai muu kutsumanimi voidaan julkaista Hoasin Instagram-tilillä, internet-sivuilla tai muissa vastaavissa medioissa ilman erillistä suostumusta.

Sääntöjen sitovuus

Nämä säännöt sitovat kaikkia osallistujia. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. Arvonnan Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Järjestäjällä on oikeus hylätä arvontaan sääntöjen vastaisesti tai vilpillisesti toimivat osallistujat.

Järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjien vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

Instagramin vastuuvapaus

Arvonta ei ole millään tavoin Instagramin rahoittama, suosittelema tai hallinnoima, eikä se liity mitenkään Facebookiin.

Osallistumalla arvontaan jokainen osallistuja vapauttaa Instagramin kaikesta vastuusta arvontakampanjaan liittyen.

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö rs
Pohjoinen Rautatiekatu 29
PL 799
00101 HELSINKI

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö rs
Saara Saksanen
Pohjoinen Rautatiekatu 29
PL 799
00101 HELSINKI

Rekisterin nimi

Kämppiskivaa-arvonta / Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö rs

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Arvonnan yhteydessä annettuja tietoja käytetään osallistujien osallistumisoikeuden tarkistukseen, voittajien arvontaan ja palkintojen perille toimittamiseen, tilastoimiseen, sekä voittajan julkaisemiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää laajimmillaan seuraavia tietoja osallistujasta:

  • nimi
  • osoite
  • Instagram-tunnus/tilin nimi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet

Edellä mainitut tiedot kerätään arvontaan osallistumisen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakastietoja ei luovuteta Järjestäjän tai sen lukuun toimivien palvelua ylläpitävien tai kehittävien tai yhteistyössä toimivien kolmansien osapuolien ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.


Kategoriat

Asuvalle, Muuttavalle

Asiasanat