Hyviä tuloksia asukaskyselystä

20 maaliskuuta 2017

Teetimme marras-joulukuussa 2016 asiakastyytyväisyystutkimuksen, jonka käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa asiakastyytyväisyyttä sekä selvittää asukkaiden ajatuksia mahdollisista kehitystarpeista. Kiitos kaikille 2005 vastaajalle!

Kyselyssä perusteella moni asia on parantunut ja asiakastyytyväisyys on noussut kahden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna.

Asukkaiden mielestä Hoasin toiminnassa tärkeintä on turvallisuus, asuntojen kunto, toiminnan asiakaslähtöisyys ja ystävällisyys sekä luotettavuus ja avoimuus. Vastaajien eri asioille antama tärkeys ja niissä onnistuminen kohtasivat heidän mielestä parhaiten mm. porraskäytävien kunnossa, sähköisten palveluiden toimivuudessa sekä saunatilojen käytössä. Kauimpana annetuista tärkeysarvosanoista olivat puolestaan asuntojen kunto sekä asuntojen laadukkaat materiaalit.

Asumista häiritsevistä asioista kysyttäessä ikävimmäksi tekijäksi kerrottiin jätehuoneiden kunto. Edellisen kyselyn jälkeen ongelman parantamiseksi tehdyillä muutoksilla on kuitenkin ollut vaikutusta, sillä kahden vuoden takaiseen verrattuna kyseinen luku on laskenut kahdeksan prosenttiyksikköä 29 prosenttiin. Myös metelöivät naapurit (28%) ja muiden asukkaiden välinpitämättömyys (25%) koettiin harmillisiksi seikoiksi.

Kaiken kaikkiaan mielikuva Hoasista on muuttunut paremmaksi, sillä vastaajista kaikkiaan 78% on jo suositellut tai suosittelisi Hoasia muille. Vuonna 2014 vastaava luku oli 74%.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään erilaisten palveluiden sekä koko Hoasin toiminnan kehittämisessä.


Kategoriat

Asuvalle

Asiasanat