HSY:n biopussipilotti käynnissä 17 Hoas-talossa

22 lokakuuta 2020

Tiedote 22.10.2020 / HSY

Biojätteen lajittelu helpottuu 2000:ssa Hoasin asunnossa – opiskelijoille jaetaan 160 000 ilmaista biopussi

HSY ja Hoas jakavat paperisia biojätepusseja asukkaiden käyttöön. Tavoitteena on saada entistä enemmän biojätettä kiertoon. Pilotissa on mukana 2000 Hoasin asuntoa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin pilotti alkaa lokakuussa viikolla 43.

"Käynnistämme kokeilun, koska haluamme tehdä biojätteen lajittelusta entistä sujuvampaa ja miellyttävämpää. Sekajätteestä noin kolmasosa on biojätettä, jonka saa helposti lajiteltua erikseen. Tällä hetkellä asukkaiden biojätteestä yli 65 prosenttia päätyy vielä sekajätteen joukkoon", kertoo HSY:n tutkimuskoordinaattori Saara Lehmussaari.

"Haluamme mahdollistaa asukkaillemme mukavinta ja helpointa opiskeluajan asumista. Uusi pilotti tulee varmasti lisäämään biojätteen lajittelua, sillä Hoasin opiskelija-asukkaat ovat ympäristötietoisia ja ahkeria kierrättäjiä", kertoo Hoasin kiinteistöpalvelupäällikkö Satu Kivipuro.

Biojätteen lajittelun aloittaminen helpottuu, kun biojätepusseja jaetaan koteihin. HSY:n pilotissa jokainen asukas saa 80 biojätepussia, mikä riittää noin puoleksi vuodeksi. Pilotissa jaettavat biojätepussit kestävät hyvin rasvaa ja kosteutta.

HSY:n keväällä teettämässä kyselyssä selvitettiin yleisimpiä syitä siihen, miksi asukkaat eivät lajittele kodin jätteitä. Kyselyyn vastanneista asukkaista 20 prosenttia kertoi syyksi, että heillä ei ole sopivia roska-astioita tai -pusseja esimerkiksi biojätteelle.

"Pilotin myötä asukkaat toivottavasti innostuvat biojätteen lajittelusta. HSY selvittää pilotin aikana, miten kiinteistöiltä kerättävän biojätteen määrä kasvaa, kun asukkaille jaetaan koteihin ilmaisia biojätepusseja. Samalla keräämme myös asukkaiden kokemuksia biopussien käytöstä sekä tietoa asukkaiden lajittelumotivaatiosta", kertoo Lehmussaari.

Biojäte syntyy uudelleen multana ja biokaasuna

Vuonna 2019 HSY tuotti pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen erilliskerätystä biojätteestä 50 000 tonnia multaa. Lisäksi HSY tuotti biokaasusta uusiutuvaa sähköä ja lämpöä yhteensä noin 22 000 MWh. Biokaasusta saadusta sähköstä riittäisi energiaa yli kahden miljoonan asukkaan älypuhelimeen ja tablettiin vuoden ajaksi.

Biojätteen kierrätyksessä on edelleen paljon potentiaalia, joka olisi helppo saada hyödynnettyä. HSY:n alueen kotien biojätteestä voitaisiin tuottaa vuosittain yhteensä 150 000 tonnia multaa ja yli 60 000 MWh puhdasta energiaa, jos asukkaat lajittelisivat kaiken biojätteen.

"Esimerkiksi yhden henkilön biojätemäärästä tuotetusta biokaasusta saataisiin energiaa sekä oman että kaverin älypuhelimeen ja tablettiin vuodeksi", kertoo ympäristöasiantuntija Hanna Tukiainen.

Biojätteen kierrätyksellä on monia hyötyjä ilmaston ja kiertotalouden näkökulmasta. Mullan mukana arvokkaat ravinteet, kuten typpi ja fosfori, palautuvat kiertoon. Biojätteen kierrätys edistää ilmastotavoitteita, sillä biojätteestä tehdään uusiutuvaa energiaa. Biojätteestä tehtävä multa toimii myös hiilinieluna.

 

Taustatiedot

  • HSY:n tavoitteena on saada kiertoon 60 % kotitalouksien jätteestä vuoteen 2025 menneessä.
  • HSY suosittelee käyttämään paperista pussia biojätteen pakkaamiseen pääkaupunkiseudulla. Tavallista muovipussia ei voi käyttää, koska se ei maadu.
  • HSY:n Innolink Oy:llä teettämä kysely toteutettiin internetpaneelina helmi–maaliskuussa 2020. Kohderyhmän muodostivat täysi-ikäiset kuluttajat Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Vantaalla. Tutkimus perustuu 1065 vastaukseen. Tutkimuksen virhemarginaali on ±3 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot
Pilotti: HSY:n tutkimuskoordinaattori Saara Lehmussaari, saara.lehmussaari[at]hsy.fi, puh. 050 365 8230
Biojäte: HSY:n ympäristöasiantuntija Hanna Tukiainen, hanna.tukiainen[at]hsy.fi, puh. 0451394035
Hoasin kiinteistöpalvelupäällikkö Satu Kivipuro, satu.kivipuro[at]hoas.fi


Kategoriat

Asuvalle, Hakevalle, Muuttavalle

Asiasanat

biojäte, jäte, kierrätys