Viktig info i samband med coronavirusläget

13 mars 2020

På ett eller annat sätt inverkar coronavirusets spridning i världen och i Finland på vardagen för oss alla. Nu är det av yttersta betydelse att var och en följer med myndigheternas information om saken och att åtlyda givna direktiv och bestämmelser.

Vi har gjort följande sammanställning av viktig relevant information:

 1. Vilka anvisningar som ska följas och var de kan kollas upp
 2. Hur situationen inverkar på boendet och vilken roll Hoas som hyresvärd spelar
 3. Städningen av fastigheterna effektiveras
 4. Boenderelaterade ärenden ska skötas elektroniskt eller per telefon
 5. Servicecentralens öppettider inskränks

1. Följ med myndigheternas coronarelaterade anvisningar

Håll dig uppdaterad och följ med vilka direktiv och rekommendationer myndigheterna har gett om hur man ska bete sig för att förhindra coronavirussmitta och smittspridning, om man misstänker smitta eller annars i samband med denna fråga.

Riksomfattande officiell information ges av Institutet för hälsa och välfärd THL: thl.fi
Telefonrådgivningen om coronaviruset: 0295 535 535 (läs mer)

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS informerar och ger anvisningar om situationen i huvudstadsregionen: hus.fi

Om situationen är akut* ska du ta kontakt med hälsovården i din hemkommun:

*) OBS: Fre 13.3. gav HUS följande anvisning: ”Personer med luftvägssymptom som i övrigt mår bra ska inte längre ringa till hälsostationen eller Jourhjälpen, även om de misstänker coronavirusinfektion. Jourhjälpen eller hälso- och sjukvårdens enheter ska kontaktas bara om läget är sådant att anvisningar för egenvård inte räcker till.” Kolla uppdaterade direktiv här.

2. Hur situationen inverkar på boendet och vad Hoas gör

I all verksamhet ska myndigheternas anvisningar iakttas. Sådana är för närvarande att aktivt tvätta händerna, att stanna hemma vid förkylningssymptom, att i alla fritidsaktiviteter undvika närkontakt, att undvika att träffa äldre och att undvika resor. (Se t.ex. THL:s "Aktuellt om coronaviruset COVID-19")

Om du misstänker smitta och vård i hemmet inte längre räcker till, ta kontakt med den kommunala hälsovården i ditt område (jfr. föregående punkt) och följ de direktiv du får.

Vid smitta kommer anvisningarna om till exempel karantän från myndigheterna (bl.a. från hälsovården). Vi agerar utan dröjsmål till hjälp för myndigheterna och med distribution av meddelanden till hyresgästerna, i det fall att en av Hoas hyresgäster skulle diagnosticeras med coronasmitta som kräver åtgärder. Alla specialarrangemang som ordineras ordnar vi omedelbart. Prioritera frivillig isolering om du misstänker att du eventuellt är smittad eller om du till exempel har återvänt från en resa till ett område med hög coronafrekvens.

Det är viktigt att alla sjukdomsfall hanteras koordinerat av hälsovårds- och andra myndigheter.

För säkerhets skull inskränker vi servicecentralens öppettider och effektiverar städningen i fastigheterna. Om detta informerar vi längre ner i detta nyhetsbrev.

Vi följer kontinuerligt med situationen och informerar vid behov hyresgästerna om avvikelser. De senaste uppgifterna finns alltid i nyhetssektionen på vår webbsajts ingångssida.

3. Städningen av fastigheterna effektiveras

För att förhindra smittspridning har städningen av alla Hoas fastigheter effektiverats. Detta betyder att rengöringen av ytor som ofta är föremål för beröring prioriteras (t.ex. handtag, hissknappar, strömbrytare, ledstänger).

4. Boenderelaterade ärenden kan skötas på nätet eller per telefon

När du vill fråga om något i anslutning till boendet ska du kontakta oss per telefon eller mejl. Undvik att besöka servicecentralen.

Webbsajten hoas.fi ger svar på största delen av de viktiga frågorna. Där finns också bland annat elektroniska blanketter och blanketten för felanmälan.

Våra mejladresser:

 • asumispalvelut[at]hoas.fi: bostadsansökan, hyresavtal eller hyra bilplats
 • maksut[at]hoas.fi: hyror och garantihyror
 • huolto[at]hoas.fi: ärenden som gäller bostadens eller fastighetens skick eller lägenhetsgranskningar, felanmälningar på felanmälningsblankett

Telefonlinjerna (09 5499 00) är öppna:

 • må kl. 10–16
 • ti–to kl. 12–16
 • fre kl. 10–16

samt första och sista vardagen i varje månad kl. 10–16

Servicecentralens öppettider har inskränkts och den vecka som börjar med 16.3. har vi öppet må, on, fre kl. 13–15.

OBS: Omständigheterna kan eventuellt orsaka tillfällig personalbrist, vilket kan leda till stockning i servicecentralens kanaler och utdragna svarstider. Vi gör vårt bästa för att betjäna effektivt men vi ber er ha tålamod. Vi hoppas också på att all kontakt om icke-brådskande frågor kan senareläggas.

5. Servicecentralens öppettider inskränks

Undantagsvis är Hoas servicecentral på Norra Järnvägsgatan från och med måndag 16.3.2020 öppen:

 • må kl. 13–15
 • on kl. 13–15
 • fre kl. 13–15

De avvikande öppettiderna gäller till en början 16.3.–20.3. och i fortsättningen uppdateras läget vecka för vecka på adressen hoas.fi. De öppettider som för tillfället gäller hittar du alltså alltid på ingångssidan till hoas.fi.

Telefonlinjerna (09 5499 00) är emellertid öppna normalt (må kl. 10–16, ti–to kl. 12–16, fre kl. 10–16)


Kategorier

För hyresgästen, För den sökande, Flytta

Stickord