Välkommen till Hoas nya webbsidor!

15 april 2016

Våra sidor ger dig information om allt angående ditt boende på Hoas: du kan ansöka om bostad, sköta ärenden och hitta information om boendet.

Hoas vision är att erbjuda det bekvämaste och enklaste boendet under studietiden. Våra nya webbsidor är en del i ledet – vi hoppas att sidorna är användarvänliga och hjälper dig med alla dina frågor rörande boendet. Förutom förnyade webbsidor har vi också förnyat vår visuella profil.


Men detta stannar inte här! Jobbet fortsätter och i slutet på 2016 är vårt mål att bl.a. ge ut förnyade ansökningsblanketter för bostäderna.


Kommentarer och tips på förbättring? Skicka meddelande åt Liina, liina.lansiluoto(at)hoas.fi, så försöker vi fixa saken!


Kategorier

För hyresgästen, För den sökande, Flytta

Stickord