Nuvarande ansökningssituation

10 januari 2019

Vi uppdaterar vår ansökningssituation med två veckors mellanrum i det här nyhetsflödet. Hoas tillfälliga ansökningssituation (9.1.2019) är:

 

Hoas har för tillfället 6098 ansökningar,

varav 236 studeranden ansöker om ett rum i delad bostad,

2766 om ettor och 1464 studeranden om tvårummare för 1 person.

Ansökningar för familjebostäder 1238 och

kompisbostäder 394.

Antalet ansökningar som väntar på behandling är 746.

 

På våra hemsidor har vi samlat ihop en hel del  nödvändig information om ansökningen.


Kategorier

För den sökande

Stickord