Nuvarande ansökningssituation

19 februari 2020

Vi uppdaterar vår ansökningssituation med två veckors mellanrum i det här nyhetsflödet. Hoas tillfälliga ansökningssituation (19.2.2020) är:

Hoas har för tillfället 5399 ansökningar,
varav 59 studeranden ansöker om ett rum i delad bostad,
2598 om ettor och 1319 studeranden om tvårummare för 1 person.
Ansökningar för familjebostäder 1140 och
kompisbostäder 283.
Antalet ansökningar som väntar på behandling är 325.

 

På våra hemsidor har vi samlat ihop en hel del  nödvändig information om ansökningen.


Kategorier

För den sökande

Stickord