Nuvarande ansökningssituation

18 februari 2021

Vi uppdaterar vår ansökningssituation med två veckors mellanrum i det här nyhetsflödet. Hoas tillfälliga ansökningssituation (18.2.2021) är:

Hoas har för tillfället 5099 ansökningar,
varav 211 studeranden ansöker om ett rum i delad bostad,
2788 om ettor och 851 studeranden om tvårummare för 1 person.
Ansökningar för familjebostäder 1249.
Antalet ansökningar som väntar på behandling är 504.

 

På våra hemsidor har vi samlat ihop en hel del  nödvändig information om ansökningen.


Kategorier

För den sökande

Stickord