Nuvarande ansökningssituation

22 maj 2020

Vi uppdaterar vår ansökningssituation med två veckors mellanrum i det här nyhetsflödet. Hoas tillfälliga ansökningssituation (22.5.2020) är:

Hoas har för tillfället 6705 ansökningar,
varav 593 studeranden ansöker om ett rum i delad bostad,
2767 om ettor och 1345 studeranden om tvårummare för 1 person.
Ansökningar för familjebostäder 1390 och
kompisbostäder 610.
Antalet ansökningar som väntar på behandling är 212.

 

På våra hemsidor har vi samlat ihop en hel del  nödvändig information om ansökningen.


Kategorier

För den sökande

Stickord