Hoas stänger gemensamma utrymmen i syfte att förhindra och fördröja spridningen av smitta

26 februari 2021

Klubbrum, musikrum, gym och eventuella andra gemensamma lokaler i hyresgästernas bruk stängs omedelbart i samtliga fastigheter. Användningen av klubbrummar är därför för närvarande förbjudet på Hoas fastigheter. Hoas följer med myndigheternas information och de gemensamma utrymmena öppnas så snart det är säkert för våra hyresgäster.

Tvättstugorna och bastur förblir öppna för hyresgästerna. Vi ber hyresgäster att ta hänsyn till pågående koronasituation vid användning av dessa utrymmer.

Hyresgäster har en viktig roll att spela för att fördröja smittspridningen. De är viktigt att komma ihåg god handhygien och säkerhetsavstånd. Om man känner dig sjuk skall man stanna hemma. Av största betydelse är att myndigheternas direktiv i alla situationer blir åtlydda.


Kategorier

För hyresgästen, För den sökande, Flytta

Stickord