Hoas avstår från två bostadsobjekt i Kvisbacka

3 december 2019

Objekten är belägna på Avaruuskatu (Rymdgatan) 3 och 4 och omfattar totalt 173 bostäder. Orsaken till att Hoas avstår från fastigheterna är deras skick och att planlösningarna inte motsvarar dagens behov.

Hyresavtalen i objekten kommer att sägas upp stegvis med början från Avaruuskatu 4 i juni 2020. Hyresavtalen för Avaruuskatu 3 fortsätter till år 2021. Nuvarande hyresgäster har informerats om att hyresavtalen upphör. Hoas strävar efter att uppsagda hyresgäster ska erbjudas en bostad som är på gångavstånd från läroanstalten.

Beslutet att avstå från fastigheterna har fattats i Hoas styrelse och förvaltningsorgan i Esbo. Fastigheterna ligger på en hyrd tomt, så hyresavtalet för tomten sägs upp och Esbo stad börjar planlägga området på nytt.

Vårt mål är att ge studerande i huvudstadsregionen det bekvämaste och behändigaste boendet under studietiden och det innebär bl.a. att fastigheterna ska hålla en tillräckligt hög standard och ha lämpliga bostäder. Att bevara objekten i Kvisbacka skulle kräva en omfattande renovering och planändringar, vilket skulle leda till en för hyresgästerna orimlig höjning av hyresnivån.

Nya studentbostäder med bra läge byggs kontinuerligt för att ersätta tidigare bostäder. Bland annat i Hagalund startar byggandet av ett trähöghus år 2020. Det 13 våningar höga studenthuset kommer att omfatta 165 nya bostäder.


Kategorier

För hyresgästen, För den sökande, Flytta

Stickord