Gemensamma utrymmen öppnas 3.5.

30 april 2021

Gemensamma utrymmen som har stängts på grund av koronasituation öppnas igen 3.5. Öppning av gemensamma utrymmen sker i etapper och målet är att alla klubbrum, gym och andra gemensamma rum ska vara öppna under vecka 18.

Ta hänsyn till den pågående koronasituationen när du använder de gemensamma utrymmena och följ officiella instruktioner.

Gemensamma utrymmen städas enligt den normala rengöringscykeln, som varierar beroende på rummet. På gym är hyresgäster ansvariga för att rengöra utrustningen själva före och efter användning.


Kategorier

För hyresgästen

Stickord