Förlängda öppethållstider hösten 2018, samt tips på upphämtning av nycklar

23 augusti 2018

I Augusti-September månadsskiftet flyttar ca 1500 nya invånare in hos Hoas. Detta kommer att resultera i rusning i vår kundservice.

För att underlätta upphämtningen av nycklar, har vi förlängt våra öppethållstider under månadsskiftet:
•    fre 31.8 kl 9-18
•    mån 3.9 kl 9-19


Telefontjänsten betjänar 31.8 och 3.9 från kl 9-16

Underlätta upphämtningen av nyckeln!

•    Ha med dig legitimation med bild (tex. pass). Studiekort duger inte som identifieringsbevis.
•    Ifall du uträttar ärendet med en fullmakt, kom ihåg följande saker: I fullmakten ska fullmaktsgivarens och fullmakthavarens fullständiga namn, födelsedatum samt personbeteckning anges. Även fullmaktgivarens underskrift samt datum skall anges.
•    Hämta nyckeln på förhand utan att behöva köa

  • Du kan även få nyckeln av den föregående invånaren avtal om överlåtelse av nycklar
  • I en del av husen används iLOQ- nycklar, invånaren kan hämta den från oss redan före flyttdagen. Vi meddelar dig per e-post på förhand ifall detta är möjligt. För att undvika de värsta köerna, lönar det sig att hämta nyckeln på förhand!
  • Lämna resväskorna hemma eller i förvaring vid Helsingfors järnvägsstation
  • Förbered dig på att du kommer att måsta köa då du hämtar nycklarna, ta med något att göra, mellanmål och dricka, gott humör samt paraply eller solskyddsfaktor.

Kolla igenom tipsen  för den inflyttande


Kategorier

För hyresgästen, För den sökande, Flytta

Stickord