Alla gemensamma utrymmen stängs tillsvidare

17 mars 2020

Hoas stänger gemensamma utrymmen i syfte att förhindra och fördröja spridningen av smitta

Bastuavdelningar, klubbrum, musikrum, gym och eventuella andra gemensamma lokaler i hyresgästernas bruk stängs omedelbart i samtliga fastigheter. Endast tvättstugorna förblir öppna för hyresgästerna. Bäst är det i alla fall om du också såvitt möjligt undviker att använda tvättstugan.

Hoas följer med myndigheternas information och de gemensamma utrymmena öppnas så snart det är säkert för våra hyresgäster.

Som hyresgäst har du en viktig roll att spela för att fördröja smittspridningen. Du ska tvätta händerna ordentligt och om du känner dig sjuk ska du stanna hemma. Av största betydelse är att myndigheternas direktiv i alla situationer blir åtlydda.

För att förhindra spridning av coronavirus inleder Hoas fastighetsunderhåll och underhållsstädning effektiverad rengörings- och desinficeringsstädning. Vid effektiverad städning fästs särskild uppmärksamhet vid dörrhandtag, strömbrytare, hissknappar, avfallskärlens handtag och andra ytor som man ofta rör vid.


Kategorier

För hyresgästen, För den sökande, Flytta

Stickord