Dörröppningstjänsten

Dörröppningstjänsten är avsedd för att garantera att du kommer in i din bostad även om du inte har din nyckel (den är försvunnen eller du har glömt den t.ex. in i bostaden). Dörröppning kan endast beställas av en person som är permanent inskriven hos Hoas.

I de flesta fastigheter sköts Hoas dörröppning av Securitas (lista över avvikande fastigheter). Du kan beställa dörröppning genom att ringa Securitas på 020 491 2962*. Securitas skickar en räkning till dig enligt priset som vakten anger i samband med dörröppningen.

Tjänsten kostar 27 euro och Securitas fakturerar dig för tjänsten. Om du har frågor kring räkningen, kontakta Securitas.

Det lönar sig att betala räkningen i tid. Om du inte betalar räkningen innan den sista betalningsdagen överförs den till Hoas för indrivning och Hoas fakturerar 53 euro för den förfallna dörröppningstjänsten. (Detta inkluderar en räkning på 47 euro som Securitas tar ut av Hoas och en handläggningsavgift på 6 euro.)

* Samtal till företagsnummer som börjar med 0204 kostar 8,35 cnt/samtal + 7,02 cnt/min från fast telefon i Finland och 8,35 cnt/samtal + 17,17 cnt/min från mobiltelefon i Finland. Vid samtal från utlandet gäller vanliga avgiften för utrikessamtal. (Sonera – samtalspriser från 1.1.2013).

Mer av dörröppningstjänsten.