Hoas Chatbot Helmi- hjälper till i kundservicen

Chatbot Helmi finns på Hoas chat där hon hjälper dig (på finska) med frågor gällande ansökan och boende på Hoas. Helmi är vanligtvis där 24/7 men ibland tar hon en kort kaffepaus. Helmi är fortfarande på praktikperiod.

När du pratar med Helmi, vänligen notera att hon gillar bäst korta frågor samt en fråga åt gången. Helmi har svar till de mest viktigaste frågorna som t.ex. ”hur ansöker jag om en bostad” och ”när skall jag betala min hyra”. Men varje språk, speciellt finskan, har sina svårigheter. Ifall du inte får svaret på din fråga omedelbart, försök att formulera frågan på nytt, och kolla rättstavelsen.

Helmi skolas in konstant, baserat på de samtal hon har. Desto mera du pratar med Helmi, desto mera lär hon sig. Ifall hon inte kan ge dig ett svar, ber hon dig fylla i ett kontaktformulär. Du kan även försöka hitta svaret på din fråga via sökfunktionen uppe på sidan.

För tillfället pratar Helmi endast finska, men det är meningen att hon ska gå på engelsk språkkurs inom kort.