Elektroniska samt utskrivbara blanketter

Hoas mål är att hyresgästen kan sköta så många saker som möjligt enkelt hemifrån genom internet . Här hittar du kollektivt alla blanketter som Hoas använder: Hoas officiella tjänstspråk är finska och engelska. Vissa blanketter hittar du även på svenska andra bara på finska och engelska.

För den sökande

Bostadsansökan

Vårdnadshavarens tillstånd:  på finska eller på engelska

Uppdatering av ansökan

Bostadsansökan för utbytesstudenter

Återkallningsblankett

För hyresgästen

Felanmälan

Överföring av boenderätten

Hyresavtal i andra hand: på finska eller på engelska

Ansöka om en parkeringsplats

Reservationsystem för bastu och tvättstuga

 

Blanketter för boendeverksamhet: på finska eller på engelska

En skriftlig anmälan om störningssituationer: på finska eller på engelska

Flytta

Uppsägningsblankett

Blanketten för kontouppgifter för återbetalning av garanti

Avtal för överlåtelse av nycklar: på finska eller på engelska

Blanketten för befullmäktigande över hämtning av nykel: på finska eller på engelska