Sidans avsnitt:

Kontaktuppgifter

Från tisdagen den 17 mars Hoas kundservice på Norra Järnvägsgatan är stängt. Du kan uträtta de flesta ärenden på nätet eller via e-post och telefon. 

Hoas telefonlinjerna (09 549 900, msa/Ina) betjänar

mån 10-16
tis-tors 12-16
fre 10-16

Månadens första och sista vardag betjänar vi kl 10-16.

Hoas telefonlinjerna är stängt 13.5. och 26.5.2021.

E-postadresser:

  • asumispalvelut@hoas.fi (bostadssökning, hyresavtal och bilplatser)
  • maksut@hoas.fi (hyror och hyresgarantier)
  • huolto@hoas.fi (frågor gällande lägenhetens eller byggnadens skick eller bostadsinspektioner, felanmälningar via felanmälningsblanketten)

Nycklarna till ditt nya Hoas-hemmet

Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse sr (Hoas)

Norra Järnvägsgatan 29 A
PB 799
00101 HELSINGFORS

Fax 09 5499 0234

FO-nummer: 0116514-9

E-tjänster

Hoas mål är att hyresgästen kan sköta så många saker som möjligt enkelt hemifrån genom internet . Här hittar du kollektivt alla blanketter som Hoas använder: Hoas officiella tjänstspråk är finska och engelska. Vissa blanketter hittar du även på svenska andra bara på finska och engelska.