Hoas - ett hem för studerande

Hoas beskriver styrkan i studentorganisationer. Allt började från att 16 studentorganisationer i Helsingforsregionen slog ihop sitt pick och pack, samlade ihop en litet kapital och ett stort banklån. Så grundades Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse sr, som från 1969 har haft som mål att erbjuda billiga hyresbostäder till studerande. Under 50 år har ett litet startkapital vuxit till en omsättning på 70 miljoner euro och ett hem för 9 400 studerande.

Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse Hoas är en allmännyttig stiftelse som grundades för att underlätta studerandenas boendesituation i huvudstadsregionen. Med i Hoas verksamhet är studentkårerna från Helsingfors universitet och Aalto universitet samt 10 andra studentkårer och elevkårer.

Hoas hyr ut, bygger och underhåller bostäder för heltidsstuderanden som studerar vid skolor med utbildning efter grundskolan. Studieplatsen ska ligga i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla eller i kranskommunerna. Hoas samarbetar med högskolor genom att erbjuda möblerade bostäder och tjänster under boendetiden även för internationella utbytesstuderanden.

Hoas har ca 19 000 hyresgäster, varav ungefär en fjärdedel är internationella studenter. Årligen tecknas ungefär 10 000 nya hyreskontrakt. Hyrestiden är i medeltal 1,5 år. Lägenheternas ekonomiska användningsgrad är i medeltal 97 % medräknat de årliga grundliga renoveringarna.

Hoas tar huvudsakligen själv hand om underhållet och management. Till hjälp har vi ett flertal samarbetspartners och serviceleverantörer.

I 2020 byggs fastigheter i Herttonäs, Rastböle, Mäkelänrinne, Hagalund och Dickursby och Myrbacka. Vi strävar efter att borga investeringarna med statens räntestödslån.

Hoas är ett hem för studerande.