Värden som styr Hoas verksamhet

Ansvarsfullhet

Hoas främjar studentboendet på ett ansvarsfullt sätt. Det betyder att man beaktar ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt i all verksamhet och följer syftet för stiftelsens verksamhet.

Verksamheten följer ett gott administrationssätt.

Rättvishet

Hoas strävar efter att i all verksamhet behandla kunderna på ett jämlikt sätt.

Beaktande av individen

Hoas strävar efter att beakta kundernas individuella behov i sina produkter, tjänster och i ansökningsprocessen.

Öppenhet

Hoas verksamhet och principerna som styr den är öppna.

Säkerhet

Hoas är en trygg och pålitlig hyresvärd.