Social, finansiellt och miljöansvaret

Hoas följer de centrala reglerna, instruktionerna och principerna som främjar den hållbara utvecklingen. Vi kräver också att våra samarbetspartner är ansvarsfulla.

 

Principer för miljöansvaret

Vi strävar efter att Hoas bostäder är meningsfulla, hållbara och trivsamma både för hyresgästerna och sin omgivning under hela sin livscykel. Vi strävar efter att bygga bostäder nära läroanstalten och nära goda trafikförbindelser.

Hoas följer regelbundet med fastigheternas värme-, vatten- och elanvändning. Vi uppmuntrar våra hyresgäster till ett smart och energieffektivt boende bland annat genom att erbjuda en boendeinstruktör och med en årlig energisparvecka. De ekologiska värdena mäts också genom förfrågningar bland hyresgästerna.

 

Principer för socialt ansvar

Hoas hyr ut, underhåller och bygger rimligt prissatta bostäder för studerande. Verksamheten är öppen, genomskinlig och jämlik. Till socialt ansvar tillhör också att vi främjar ett smart och samhälleligt boende genom att erbjuda instruktioner om boende och aktivt kommunicera med hyresgästerna.

Som arbetsgivare erbjuder Hoas säkra arbetsförhållanden, en hemtrevlig arbetsomgivning, rätta arbetsverktyg och omfattande arbetshälsovård. Hoas främjar personalens jämlikhet, ger en möjlighet att utvecklas i arbetet, öka det professionella kunnandet och delta i utvecklandet av Hoas verksamhet.

 

Principer för finansiellt ansvar

Verksamheten är ekonomisk, effektiv och lönsam. Serviceverksamhetens nivå är jämfört med en motsvarande affärsverksamhet konkurrenskraftig i förhållande till sitt pris och sin kvalitet.

Hoas använder sig av en långtids underhållsplan. Planen ger en helhetsbild av fastighetens skick, kommande reparationsbehov, deras tidpunkt och kostnader. Hoas har fastslaget protokoll för årsplanering och rapportering.