Styrelse

Styrelsen sköter stiftelsens administration och ser till att verksamheten ordnas på ett korrekt sätt. Styrelsen styr och övervakar den aktiva ledningen och bekräftar stiftelsens strategi. Under styrelsen arbetar också ett arbetsutskott och en bostadsavdelning.

Styrelsemedlemmarna väljs enligt stiftelsens regler. År 2018 är Hoas styrelsemedlemmar:

Mikko Myllys, ordförande

Matti Kuronen, viceordförande

Leena Pihlajamäki

Risto Karinkanta

Juhana Brotherus

Matti Tujula

Juho Marttila

Laura Kiijärvi

Minerva Krohn

Susanna Bruun