Sammanslutningar

De största grundande grupperna

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS)

Tekniska Högskolans Studentkår (THS) 

Handelshögskolans studentkår (Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta (KY))

Tekniska högskolans studentkår, Handelshögskolans studentkår och Konstindustriella högskolans studentkår sammanslogs med Aalto-universitetets studentkår den 1 januari 2010.

 

Andra studentkårer i huvudstadsregionen

Kuvataideakatemian ylioppilaskunta ry (KUVYO)

Sibelius-Akatemian ylioppilaskunta (SAY)

Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS)

Teatterikorkeakoulun ylioppilaskunta (TEYO)

 

Yrkeshögskolornas studentkårer och andra läroverkens studentföreningar 

Arcada studerandekår (ASK)

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (O´Diako)

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HELGA)

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HUMAKO)

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (LAUREAMKO)

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (METKA)