Samarbetsorgan för boende

Samarbetsorganen för boende fungerar som en länk mellan representanterna vid Hoas, hyresgästerna och studentkårerna. I samarbetsorganisationen behandlas ärenden som påverkar hyresgästerna på längre sikt. Ett öppet kollektiv där man bryr sig om varandra skapas genom gemensam verksamhet. I samarbetsorganen har man en möjlighet att påverka invånarverksamheten och hyresgästernas boendeförhållanden.

Mötesteman bestäms för ett år i taget. Centrala teman är gemenskap, invånarverksamhet, kostnader för boende, fastighetsunderhåll, allmänna villkor för hyreskontrakt, ordningsregler i fastigheten och andra aktuella ärenden. De rekommendationer som samarbetsorganen ger om utvecklandet av verksamheten i stiftelsen meddelas för kännedom till styrelsen.

Till samarbetsorganen för boende hör styrelsens boendemedlem, som fungerar samtidigt som ordförande, åtta boenderepresentanter, ordförande för boendedelegationen, medlem för boendedelegationen, tre representanter från studentkåren och representanter från kontoret.