Arbetsutskottet och bostadsavdelningen

Arbetsutskottets uppgift är att i enlighet med den behörighet som styrelsen har gett dem förbereda de ärenden som behandlas i styrelsen, som verksamhetsplanen, budgeten, bostadsproduktionen och inköp samt omfattande planering av verksamheten.

Bostadsavdelningen ska i enlighet med den behörighet som styrelsen har gett dem följa upp, kontrollera och förbereda

  • ärenden som hör ihop med fastighetsvård- och underhåll samt förberedande och genomförande av budgeten för underhåll och tilläggsanskaffning
  • propositioner om budgeten för underhåll och tilläggsanskaffning och hyror som uppbärs
  • följa upp och utveckla invånarverksamheten
  • göra linjedragningar för boenderättskontroller och handlägga eventuella prejudikat.

Till bostadsavdelningen utser styrelsen fyra medlemmar, varav två representerar hyresgästerna. Styrelsen utser avdelningens ordförande.