Administration i korthet

Delegationen är stiftelsens styrelseorgan som väljer styrelsen och revisorerna samt bekräftar verksamhetsplanen, budgeten och bokslutet.

Styrelsen sköter stiftelsens administration och ser till att verksamheten ordnas på ett korrekt sätt. Styrelsen styr och övervakar den aktiva ledningen och bekräftar stiftelsens strategi. Under styrelsen arbetar också ett arbetsutskott och en bostadsavdelning.

Vd:n ansvarar för stiftelsens verksamhet och för att målen uppnås samt för stiftelsens administration i enlighet med styrelsens instruktioner och bestämmelser.

Samarbetsorganen för boende fungerar som en länk mellan Hoas, hyresgästerna och studentorganisationerna.