Sidans avsnitt:

Kort om Hoas

Hoas beskriver styrkan i studentorganisationer. Allt började från att 16 studentorganisationer i Helsingforsregionen slog ihop sitt pick och pack, samlade ihop en litet kapital och ett stort banklån. Så grundades Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse, som från 1969 har haft som mål att erbjuda billiga hyresbostäder till studerande. Under 50 år har ett litet startkapital vuxit till en omsättning på 75 miljoner euro och ett hem för 9 900 studerande.

Administration

Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse Hoas är en allmännyttig stiftelse som grundades för att underlätta studerandenas boendesituation i huvudstadsregionen genom att hyra ut, bygga och underhålla bostäder för heltidsstuderanden som studerar vid skolor med utbildning efter grundskolan. Olika administrativa organ och parter tar del av och styr stiftelsens verksamhet såsom delegationen, styrelsen, VD:n och samarbetsorganen för boende.

Hoas i siffror

Hoas har över 9700 lägenheter och nästan 19000 hyresgäster. Internationella studenter representerar 150 olika nationaliteter. Den genomsnittliga hyran är 13,06 euro per kvadratmeter. Omsättningen är över 70 miljoner euro och det är 66 personer som arbetar permanent på kontoret.

Hoas värden

Ansvarsfullhet, rättvishet, beaktande av individen, öppenhet och säkerhet är värden som styr Hoas verksamhet.

Ansvar

Hoas följer de centrala reglerna, instruktionerna och principerna som främjar den hållbara utvecklingen. Vi kräver också att våra samarbetspartner är ansvarsfulla.

Informationsskyddsprinciper

Sidan är avsedd för privat, inte kommersiell, användning av Helsingforsregionens studentbostadsstiftelses kunder och intressentgrupper. Genom att använda sidan och dess tjänster godkänner du dessa villkor. Det är inte tillåtet att använda sidan om du inte godkänner dessa villkor.