Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse Hoas

Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse Hoas är en allmännyttig stiftelse som grundades för att underlätta studerandenas boendesituation i huvudstadsregionen. Med i Hoas verksamhet är studentkårerna från Helsingfors universitet och Aalto universitet samt 10 andra studentkårer och elevkårer.

Hoas har över 10 000 lägenheter och nästan 18.000 hyresgäster. Omsättningen är över 76 miljoner euro och det är över 70 personer som arbetar permanent på kontoret.

Informationsskyddsprinciper

Sidan är avsedd för privat, inte kommersiell, användning av Helsingforsregionens studentbostadsstiftelses kunder och intressentgrupper. Genom att använda sidan och dess tjänster godkänner du dessa villkor. Det är inte tillåtet att använda sidan om du inte godkänner dessa villkor.