Trivselrenovering

Syftet med en trivselrenovering är att åstadkomma största möjliga förändring i bostadens övergripande utseende med minsta möjliga olägenheter för invånarna. I praktiken strävar man till att renovera bostaden under två på varandra följande dagar, mellan kl. 07.00 och 18.00. Resultatet av renoveringen är bl.a. nya golvytor och ett mer modernt kök.

En trivselrenovering kräver att invånarna packar ner en del av sina saker. Dessutom rekommenderas det att invånarna inte vistas i bostaden under renoveringen för att byggarbetarna ostört skall kunna färdigställa bostaden. Målet är att invånaren, på bekostnad av två dagars olägenhet, skall få en bostad, vars övergripande utseende är märkbart mera modernt.

Trivselrenoveringar görs i sådana bostäder som tekniskt är helt i skick, men vars ytor och övergripande utseende behöver en ansiktslyftning.

Notera att enstaka bostäder inte trivselrenoveras, utan endast hela fastigheter åt gången.

 

Pågoende och kommande grundförbättringar och trivselrenoveringar

Färdiga grundförbättringar och trivselrenoveringar