Programmerat underhåll

Med programmerat underhåll strävar man efter att kontrollera fastighetens livslängd förmånligt och helhetsekonomiskt samt förbättra den allmänna trivsamheten. Den programmerade underhållningen baserar sig på byggnadens reparationshistoria samt reparationsprogrammet. Det programmerade underhållet planeras och budgeteras ett år innan arbetet börjar och då strävar man efter att beakta önskemål från invånarkommittén.

Till det programmerade underhållet hör till exempel renovering av hissar, yttertak eller bastu.