Grundförbättring

Av alla underhållsarbeten som görs i fastigheten är grundförbättringen den största i samband med vilken man förnyar de byggnadsdelar som kommit till slutet av sin livslängd. Grundförbättringarna genomförs i medeltal i 20 års cykler.

Före grundförbättringen kartläggs bostädernas skick och grundförbättringens karaktär baseras på kartläggningen. Planerna kan till och med göras på lägenhetsnivå så att varje lägenhet har en egen plan, då samma trappas lägenheter kan genomgå olika renoveringar enligt behov. I dessa fall är det lägenhetens skick som avgör hur renoveringen ska ske.

Pågoende och kommande grundförbättringar och trivselrenoveringar

Färdiga grundförbättringar och trivselrenoveringar