Fortlöpande underhåll

Med fortlöpande underhåll avses små reparationsarbeten som görs i fastigheten på grund av felanmälningar gjorda av hyresgästerna, Hoas eller fastighetsskötarna. Din roll är betydande för det fortlöpande underhållet. När du anmäler ett fel i tid hjälper du att upprätthålla fastigheterna så bra som möjligt. Till det fortlöpande underhållet hör även kontrollen vid inflyttning och de reparationsarbeten som görs vid dessa tillfällen.

De arbeten som hör till det fortlöpande underhållet är till exempel byte av kranarnas tätningar eller fästandet av handtag I klädskåp.