Allmän information

Hoas strävar till att underhålla sina fastigheter på ett systematiskt sätt. Förutom återkommande fastighetsunderhållsarbeten som kontroll av lampor i allmänna utrymmen, utförs även andra underhållsarbeten av olika omfattning.

En del av dessa arbeten är inte nödvändigtvis märkbara för invånaren, medan andra har stor inverkan på boendet. T.ex. märker invånaren knappast om man reparerar genomföringar på taket, medan en fullskalig grundrenovering förvandlar fastigheten till en byggplats, varifrån invånarna måste flytta ut under renoveringen.

All verksamhet strävar till en ekonomiskt och ekologiskt meningsfull fastighetsadministration.