Långtidsplan för underhåll av fastigheten

Hoas strävar till att underhålla sina fastigheter på ett systematiskt sätt. Förutom återkommande fastighetsunderhållsarbeten som kontroll av lampor i allmänna utrymmen, utförs även andra underhållsarbeten av olika omfattning.

En del av dessa arbeten är inte nödvändigtvis märkbara för invånaren, medan andra har stor inverkan på boendet. T.ex. märker invånaren knappast om man reparerar genomföringar på taket, medan en fullskalig grundrenovering förvandlar fastigheten till en byggplats, varifrån invånarna måste flytta ut under renoveringen.

All verksamhet strävar till en ekonomiskt och ekologiskt meningsfull fastighetsadministration.

Fortlöpande underhåll

Med fortlöpande underhåll avses små reparationsarbeten som görs i fastigheten på grund av felanmälningar gjorda av hyresgästerna, Hoas eller fastighetsskötarna. Din roll är betydande för det fortlöpande underhållet. När du anmäler ett fel i tid hjälper du att upprätthålla fastigheterna så bra som möjligt. Till det fortlöpande underhållet hör även kontrollen vid inflyttning och de reparationsarbeten som görs vid dessa tillfällen.

De arbeten som hör till det fortlöpande underhållet är till exempel byte av kranarnas tätningar eller fästandet av handtag I klädskåp.

Programmerat underhåll

Med programmerat underhåll strävar man efter att kontrollera fastighetens livslängd förmånligt och helhetsekonomiskt samt förbättra den allmänna trivsamheten. Den programmerade underhållningen baserar sig på byggnadens reparationshistoria samt reparationsprogrammet. Det programmerade underhållet planeras och budgeteras ett år innan arbetet börjar och då strävar man efter att beakta önskemål från invånarkommittén.

Till det programmerade underhållet hör till exempel renovering av hissar, yttertak eller bastu.