Avfallshantering

Noggrann hantering av avfall har stor betydelse för trivsel i fastighet och korrekt sortering av avfall har stor betydelse för vår miljö.

Hoas sopkärl töms med avtalsenliga mellanrum. Det är viktigt att inte lämna några skräp eller soppåsar på golvet i avfallsområdena. Om marken är så full av skräp att det inte går att få ut sopkärlen ur skjulet kommer de inte att tömmas. Matrester och annat skräp som ligger på golvet lockar snabbt ovälkomna gäster, till exempel råttor.

Börja med att fylla sopkärlen längst bak i skjulet och följ sorteringsanvisningarna. Observera att vissa fastigheter har flera avfallsområdet som kan ha olika sopkärlen. I en del av Hoas nyaste fastigheter används avfallsrörsystem för avfallshanteringen. Rörets lucka kan öppnas med nyckel som du får från Hoas kontor, om du bor i en sådan fastighet som använder avfallsrör.

Hyresgästen ska själv göra sig av med eget skrymmande avfall/möbler eller andra föremål som inte hör hemma i sopskjulet. Möbler, problemavfall eller annat som inte hör hemma i sopkärlen får inte lämnas i sopskjulet eller någon annanstans i fastigheten. För allt du kan till återvinning, återanvändning eller sortering på avfallsmottagningen så gör du ditt för miljön.

Sortering av avfall

Om du återvinner korrekt slutar endast en del av avfallet på avstjälpningsplatsen för att där belasta miljön. När man kan återvinna materialen, sparar man på de jungfruliga naturresurserna. Dessutom minskar du på fastighetens avfallskostnader då du återvinner på rätt sätt.

Se kierrätys.info-sidan för närmaste avfallshantering och återvinningspunkter, om alla inte finns i din egen avfallspunkten.


Källa:

HRM - Helsingforsregionens miljötjänster