Sortering av avfall

Ibland när man förundrar sig över vilket skräp hör hemma i vilken behållare, kan man undra vad det är för nytta med att sortera avfallet? Visste du att man till exempel med ditt återanvända bioavfall kan värma upp en del av stadens fjärrvärmenätverk eller att plastdelar från ditt elektriska avfall kan utnyttjas i till exempel fleecejackor? Eller att en del av ditt returnerade problemavfall förbränns och värmen förvandlas till elektricitet.

Om du återvinner korrekt slutar endast en del av avfallet på avstjälpningsplatsen för att där belasta miljön. Till exempel metall kan återanvändas nästan ändlöst. Man kan också producera återvinningsbränsle för industrin från energiavfall. Återvinningsbränsle kan ersätta fossila bränslen. När man kan återvinna materialen, sparar man på de jungfruliga naturresurserna.

Dessutom minskar du på fastighetens avfallskostnader då du återvinner på rätt sätt. Om det hamnar fel sorts skräp i avfallsbehållaren, till exempel glasburkar i bioavfallsbehållaren, tömmer sopbilen inte behållaren. Man måste då beställa en sopbil för blandavfall för att tömma bioavfallet i blandavfallet, vilket höjer på kostnaderna för avfallshanteringen. Därtill påverkar de extra tömningarna på miljön i form av överloppskilometrar.

Se kierrätys.info-sidan för närmaste avfallshantering och återvinningspunkter, om alla inte finns i din egna avfallspunkten.


Källa:

HRM - Helsingforsregionens miljötjänster