Problemavfall

Om problemavfall kan man även använda benämningen farligt avfall. Problemavfall måste alltid sorteras skilt från övrigt avfall.

Mediciner kan returneras till apoteket, explosiva ämnen till polisen, batterier och ackumulatorer till återvinningssystem ämnade för dem. Till exempel många affärer har en plats för återvinning av batterier.

Farligt avfall hanteras så att det blir ofarligt och utsläpp som under detta skede kontrolleras av högklassiga processer. Inte heller problemavfall samlas på hög vid återanvändningsanläggningen – endast avfall som inte kan utnyttja levereras till sin slutdestination. Övrigt avfall bränns och värmen förädlas till el och fjärrvärme. Slutprodukten i förbränningen kan användas som till exempel byggmaterial.

Bland annat följande klassas som problemavfall:

 • gamla mediciner
 • lysrör, miniatyrlysrör och lågenergilampor
 • elapparater
 • batterier och knappbatterier
 • kvicksilverfebertermometer
 • lösningsmedel, som terpentin och tvättmedel som
 • innehåller lösningsmedel
 • målfärg, lim, lack och harts samt träskydds- och impregneringsmedel
 • aerosolförpackningar
 • bekämpnings- och desinfektionsmedel
 • nyårstenn