Avfallsrör

I en del av Hoas nyaste fastigheter används avfallsrörsystem för avfallshanteringen. Avfallsrören påverkar också människornas vardag och trivsel. När rören transporterar avfallet till avfallscontainern snurrar inte sopbilarna mera på gården.

Avfallen sorteras i rören enligt instruktionerna. I röret ryms en 20 liters påse i taget. Fäll påsen i röret en åt gången, så att inte röret täpps. Kom ihåg att man inte får sätta stora föremål som mattor, julgranar, kläder, styrox, hushållsmaskiner, mappar eller kvistar i rören.

Rörets lucka kan öppnas med nyckel som du får från Hoas kontor, om du bor i en sådan fastighet som använder avfallsrör.

Avfallsrörsystem är i bruk i Kalasatama (Arielinkatu 2) och i Jätkäsaari (Välimerenkatu 5 och Hyväntoivonkatu 6).