Avfallshantering

Hoas sopkärl töms med avtalsenliga mellanrum. Kom ändå ihåg att det inte hör till sopbilschaufförens jobb att samla ihop skräp från golvytorna, utan enbart att tömma sopkärlen. Om marken är så full av skräp att det inte går att få ut sopkärlen ur skjulet kommer de inte att tömmas. Börja med att fylla sopkärlen längst bak i skjulet och följ sorteringsanvisningarna. Om det första kärlet är fullt ska du kontrollera de andra kärlen innan du lämnar soporna på golvet. Matrester och annat skräp som ligger på golvet lockar snabbt ovälkomna gäster, till exempel råttor.

Hyresgästen ska själv göra sig av med eget skrymmande avfall/möbler eller andra föremål som inte hör hemma i sopskjulet. Möbler, problemavfall eller annat som inte hör hemma i sopkärlen får inte lämnas i sopskjulet eller någon annanstans i fastigheten. Avfallshanteringsföretagen avlägsnar inte överflödigt avfall/saker/möbler från fastigheterna i samband med den normala tömningen av sopkärlen, utan Hoas måste beställa en separat avgiftsbelagd tjänst för detta ändamål. Detta är alltid betydligt dyrare än den vanliga soptömningen och tar tid från det övriga fastighetsunderhållet.  Du tänker väl på att alla extra kostnader avspeglas i hyrorna och att extra transporter också belastar miljön. För allt du kan till återvinning, återanvändning eller sortering på avfallsmottagningen så gör du ditt för miljön.

Om du ändå upptäcker brandbelastning som inte hör hemma i fastigheten ska du omedelbart göra en felanmälan.