Vinterunderhåll

I fastighetsservicens ansvar ingår även vinterunderhållet på fastighetens gårdsplan.

I vanliga fall försöker man röja bort nysnö under följande vardag. Tidtabellerna gäller ändå alltid med väderreservation. Efter exceptionella snöfall kan snöröjningen dröja längre än vanligt även om all tillgänglig utrustning är i bruk. Det lönar sig alltså att vänta ett tag på snöröjningen efter en snöstorm innan man tar kontakt – snöplogarna kommer så snabbt som omständigheterna tillåter. I värsta fall kan upprepade påringningar och förfrågningar till personerna som uträttar arbetet fördröja det betydligt.

Observera att Hoas inte skaffar spadar och borstar till fastigheten eftersom erfarenheten visat att de snabbt försvinner och ständigt måste ersättas med nya. Boendekommittéerna kan vid behov skaffa spadar och borstar för fastigheten med sina egna anslag.