Underhåll av yttre områden

Fastighetsservicen tar hand om underhållet av de yttre områdena så långt det är möjligt. Ibland snöar det innan löven fallit, vilket betyder att alla planerade arbeten inte kan utföras. Vårtid när snön smält sköter fastighetsservicen om avsandningen.

Du skickar väl en felanmälan om service behövs på gårdsplanen (tilltäppta brunnar, fulla soptunnor osv.).