Allmän information

Hoas utmanar underhållsproducenter att göra arbetet självstyrande och inte baserat på en lång uppgiftslista. Därför skriver vi inte här hur många gånger i veckan trappuppgångens matta dammsugs eller sopkärlet på gården töms. Mattan dammsugs när den är smutsig och avfallskärlet töms när det är fullt.