Om det brinner hos grannen eller i trappugången

Ring nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer!

Tumregeln är att man ska ta sig ut ur ett brinnande utrymme. Höghusbostäder är konstruerade som egna brandavdelningar så att branden inte kan sprida sig från en bostad till en annan. Ifall det brinner i din bostad ska du avlägsna dig från bostaden och stänga dörren efter dig. Man får ändå inte gå in i ett rökfyllt utrymme. Ifall det brinner hos grannen eller i trappuppgången, håll dörren stängd och täpp till dörrspringorna för att hindra att röken tar sig in i bostaden. Ring 112 och vänta på balkongen eller vid ett öppet fönster.

Om det brinner hos grannen eller i trappuppgången:

  • Stanna i din egen bostad och håll dörrarna stängda – röken är livsfarlig och dödar fort, gå aldrig in i en rökfylld trappuppgång.
  • Ring 112.
  • Täpp till dörrspringorna t.ex. med en fuktig handduk.
  • Vänta på räddningspersonalen på balkongen eller vid ett öppet fönster.
  • Väck räddningspersonalens uppmärksamhet vid behov t.ex. genom att skrika.