Så här gör vid eldsvåda

Ring nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer.

Ifall det brinner i din bostad

Tumregeln är att man ska ta sig ut ur ett brinnande utrymme. Höghusbostäder är konstruerade som egna brandavdelningar så att branden inte kan sprida sig från en bostad till en annan. Ifall det brinner i din bostad ska du avlägsna dig från bostaden och stänga dörren efter dig. Man får ändå inte gå in i ett rökfyllt utrymme. Ifall det brinner hos grannen eller i trappuppgången, håll dörren stängd och täpp till dörrspringorna för att hindra att röken tar sig in i bostaden. Ring 112 och vänta på balkongen eller vid ett öppet fönster.

Ifall det brinner i din bostad:

 • Avlägsna dig ur bostaden.
 • Stäng dörren efter dig.
 • Hjälp vid behov andra att avlägsna sig.
 • Du kan försöka påbörja släckningsarbetet med en brandfilt eller skumsläckare, var ändå mån om din egen och andras säkerhet.
 • Ifall det är mycket hett och rökigt i bostaden ska du ta dig ut genom att krypa eller åla på golvnivå.
 • Använd inte hissen vid evakuering.
 • Ring 112 från ett säkert ställe.

Om det brinner hos grannen eller i trappugången

Ring nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer!

Tumregeln är att man ska ta sig ut ur ett brinnande utrymme. Höghusbostäder är konstruerade som egna brandavdelningar så att branden inte kan sprida sig från en bostad till en annan. Ifall det brinner i din bostad ska du avlägsna dig från bostaden och stänga dörren efter dig. Man får ändå inte gå in i ett rökfyllt utrymme. Ifall det brinner hos grannen eller i trappuppgången, håll dörren stängd och täpp till dörrspringorna för att hindra att röken tar sig in i bostaden. Ring 112 och vänta på balkongen eller vid ett öppet fönster.

Om det brinner hos grannen eller i trappuppgången:

 • Stanna i din egen bostad och håll dörrarna stängda – röken är livsfarlig och dödar fort, gå aldrig in i en rökfylld trappuppgång.
 • Ring 112.
 • Täpp till dörrspringorna t.ex. med en fuktig handduk.
 • Vänta på räddningspersonalen på balkongen eller vid ett öppet fönster.
 • Väck räddningspersonalens uppmärksamhet vid behov t.ex. genom att skrika.

Annan nödsituation

Vid nödfall ring nödnumret 112.

Inrikesministeriets riktlinjer för samtal till nödnumret:

 • Ring nödsamtalet själv, om du kan.
 • Berätta vad som har hänt.
 • Ange exakt adress och kommun.
 • Svara på de frågor som ställs.
 • Följ de instruktioner som du får.
 • Avsluta samtalet först då du fått lov till det.

Vägled hjälpen till olycksplatsen. Ring på nytt ifall situationen ändras.

OBS!

 • Ifall nödnumret är tillfälligt överbelastat – lägg inte på! Du hör en inbandning som uppmanar dig att vänta en stund på linjen.
 • Nödsamtalen besvaras alltid så fort som möjligt och alltid i uppringningsordning.
 • Du behöver aldrig ett riktnummer.
 • Nödsamtal är gratis.
 • Instruktioner för farosituationer: Se YLE:s text-TV sida 795 för svensk information.