Ifall det brinner i din bostad

Ring nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer!

Tumregeln är att man ska ta sig ut ur ett brinnande utrymme. Höghusbostäder är konstruerade som egna brandavdelningar så att branden inte kan sprida sig från en bostad till en annan. Ifall det brinner i din bostad ska du avlägsna dig från bostaden och stänga dörren efter dig. Man får ändå inte gå in i ett rökfyllt utrymme. Ifall det brinner hos grannen eller i trappuppgången, håll dörren stängd och täpp till dörrspringorna för att hindra att röken tar sig in i bostaden. Ring 112 och vänta på balkongen eller vid ett öppet fönster.

Ifall det brinner i din bostad:

  • Avlägsna dig ur bostaden.
  • Stäng dörren efter dig.
  • Hjälp vid behov andra att avlägsna sig.
  • Du kan försöka påbörja släckningsarbetet med en brandfilt eller skumsläckare, var ändå mån om din egen och andras säkerhet.
  • Ifall det är mycket hett och rökigt i bostaden ska du ta dig ut genom att krypa eller åla på golvnivå.
  • Använd inte hissen vid evakuering.
  • Ring 112 från ett säkert ställe.