Fastighetens räddingsplan

En räddningsplan måste göras upp för alla bostadshus med minst tre lägenheter. Av räddningsplanen framgår hur man agerar i olika farliga och hotfulla situationer. Räddningsplanen beaktar fastighetens särdrag som specificerats för fastigheterna. Därför finns flera olika typer av räddningsplaner.  Kontrollera räddningsplanen för din egen fastighet här.