Brandvarnare

Invånaren är ansvarig för att anskaffa en brandvarnare om hyresvärden inte har sett till att det finns en brandvarnare i bostaden. I praktiken är alla bostäder som är byggda under år 2009 och framåt försedda med Hoas' brandvarnare.

Kom ihåg några saker gällande installation och underhåll av brandvarnare.

  • Fäst helst brandvarnaren i mitten av taket (om taket är snett så ska Du fästa brandvarnaren där det är högst).
  • Placera inte brandvarnaren i ett hörn eller nära en vägg – avståndet borde vara minst 50 cm. Om Du installerar brandvarnaren på en vägg, bör Du installera den minst 15 cm under taket. Luften i utrymmet där väggen möter taket står stilla och detta kan påverka brandvarnarens funktion.
  • Placera inte brandvarnaren nära luftkonditioneringsöppningar eller vädringsfönster.
  • Placera inte brandvarnare i badrummet, eftersom fukt kan orsaka falsklarm. Också brandvarnare som placeras i kök ger lätt falsklarm.
  • Placera inte rökdetektorn nära lysrör.
  • Varje bostad bör ha en brandvarnare per 60 m2.
  • Testa brandvarnaren regelbundet.
  • Om brandvarnaren piper regelbundet, tyder detta på att batteriet håller på att ta slut. Byt då ut brandvarnarens batteri.