Brandvarnare kopplat till elnätet

Hoas har fastigheter, vars brandvarnare är kopplat till elnätet. Dessa brandvarnare ljuder endast i lägenheten och information om larmet skickas inte automatiskt vidare någonstans.

Om larmet går sönder och Du inte får larmet att tystna t.ex. genom att vädra utrymmet, kontakta Hoas' servicetjänst, tfn 09-549 900, val 3 (vardagar kl. 9.00-16.00) eller till dejouren (när Hoas' servicecentral är stängd), tfn 020 491 2720. En brandvarnare som är kopplad till elnätet får aldrig lossas eller söndras.

Invånaren ansvarar för regelbunden testning av brandvarnaren. Hoas ansvarar för brandvarnarens underhåll. Gör alltså en felanmälan till Hoas om den går sönder. Ta inte loss eller skada brandvarnaren, för Du kan bli tvungen att betala för de uppkomna kostnaderna.

På Böletået 10 i Böle finns en lokal brandvarnare, vars underhåll hör till Heka kantakaupunki.

Om Du inte är säker på hurudan brandvarnare Du har i bostaden, kontrollera saken via din fastighetens basinformation. Välj adressen för Ditt eget hus under paragrafen "Hoas' bostäder" så får Du fram basupppgifterna.