Brandlarmsystem

Från fastigheter som är kopplade till ett brandlarmsystem går ett larm rakt till nödcentralen. Räddningsverket kommer alltid till platsen, även om larmet skulle vara ogrundat. Larmet tystnar inte förrän räddningsverket kvitterar larmet. Riv alltså inte loss eller skada brandvarnaren om den larmar.

Om Du orsakar upprepade brandlarm i Din bostad, kan räddningsverket debitera Dig för utryckningarna.

Hoas ansvarar för brandlarmsystemets underhåll. Gör alltså en felanmälan till Hoas om utrustningen går sönder. Ta inte loss eller skada utrustningen, för Du kan bli tvungen att betala för de uppkomna kostnaderna.

Om Du inte är säker på hurudan brandvarnare Du har i bostaden, kontrollera saken via din fastigheters basinformation. Välj adressen för Ditt eget hus under paragrafen "Hoas' bostäder" så får Du fram basupppgifterna.