Allmän information

Du är ansvarig för att se till att din bostad har en fungerande brandvarnare.

Enligt den förordning som trädde i kraft år 2010 ska det finnas minst en fungerande brandvarnare i varje bostad för varje begynnande yta på 60 kvadratmeter på varje våning. Du ansvarar också för att brandvarnaren fungerar. Fför att undvika olyckshändelser lönar det sig att månatligen kontrollera att brandvarnaren fungerar.  Det gör du genom att trycka på varnarens testknapp. En fungerande brandvarnare avger ett högt ljud.

En del av Hoas fastigheter har ett centraliserat brandvarnarsystem, vilket betyder att hyresgästen inte behöver någon egen brandvarnare. Oftast finns systemet i nybyggen eller objekt som nyligen renoverats. Även denna apparatur ska testas av hyresgästen.

Om din bostad har ett centraliserat brandvarnarsystem ska du kontakta Hoas i problemsituationer. Om du genom ditt handlande skadar systemet till exempel genom att ta loss eller täcka över varnaren faktureras du för servicebesöket. Om du genom ditt handlande orsakar upprepade onödiga brandlarm till exempel genom att bränna vid mat faktureras du också för dessa utryckningar.

Från fastigheter som är kopplade till ett brandlarmsystem går ett larm rakt till nödcentralen. Räddningsverket kommer alltid till platsen, även om larmet skulle vara ogrundat. Larmet tystnar inte förrän räddningsverket kvitterar larmet. Riv alltså inte loss eller skada brandvarnaren om den larmar.