Brandbelastning i allmänna utrymmen

I trappuppgångarna får det inte förvaras något överlopps. I husets förråd finns plats för såväl cyklar som barnvagnar. Överlopps saker försvårar evakueringen av huset och brandkårens arbete.

Räddningslagen stadgar att eftersom trappuppgången oftast är den enda utrymningsvägen får det inte finnas något som försvårar evakueringen. Av den orsaken förbjuder räddningslagen all förvaring av saker längs med utrymningsvägen. Det här gäller såväl trappuppgång som källar- och vindsvåning.

Ifall någon förvarar överlopps saker i trappuppgången meddela om det så fort som möjligt till Hoas. Till exempel ”sorteringsstationer” i trapphuset bryter mot räddningslagstiftningen och måste avlägsnas så fort som möjligt.