Barnvagnar

Ett vanligt problem i trappuppgångar är barnvagnar som förvaras där och det är inte i onödan som man påminner om hur de ska förvaras korrekt. De material som används i barnvagnar ger upphov till kraftig rök när de brinner. När röken sprider sig upp längs med trapporna kan de förhindra evakueringen.

Helsingfors räddningsverk har testat att en brinnande barnvagn fyller ett trapphus i ett fyravåningshus på under två minuter. I huvudstadsregionen antänds årligen cirka tio barnvagnar med avsikt. Om man observerar att två tredjedelar av alla dödsfall vid brand sker på grund av giftiga gaser kan man inte nog poängtera hur viktigt det är med korrekt förvaring av barnvagnar. Du ökar väl inte risken för brand och brandskador med ditt eget beteende.

Förvara dina egna vagnar i barnvagnsförrådet, inte i trappuppgången. Ifall någon av dina grannar förvarar barnvagnar i trappuppgången ska du meddela om det till Hoas.