Rengöring av vattenlås

Att rengöra toalettstolen och badrummets vattenlås hör till hyresgästens ansvar och bör göras regelbundet. För att lösa upp en potentiell stockning i kökets vattenlås ska man använda för detta ändamål avsedda propplösare. Ifall stockningen i köket inte löses upp ska du göra en felanmälan till Hoas.

Ett vattenlås som kräver rengöring börjar lukta och kan bli tilltäppt.

Så här rengör du ett vattenlås:

  • Lägg en hink under vattenlåset eftersom det kan rinna ut smutsigt vatten när låset öppnas.
  • Öppna vattenlåsets skyddsplugg och ta tillvara tätningen. Det finns olika sorters vattenlås men oftast öppnas de genom att man vrider upp dem.
  • Rengör rören från löst skräp genom att använda en rensare eller med fingrarna, om möjligt.
  • Lägg tillbaka tätningen och kontrollera att vattenlåset inte läcker.

Gamla vattenlås kan ha blivit sköra och vara svåra att öppna eller kan brista när man skruvar dem tillbaka. Även gamla tätningar kan smulas sönder när man rengör vattenlås. Gör i så fall en felanmälan där du beskriver situationen.

Du kan även lämna in en felanmälan om du inte på egen hand kan lösa situationen. Berätta då i felanmälan vilka åtgärder du vidtagit så att felanmälan kan vidarebefordras så fort som möjligt till servicebolaget.