Avloppet är inte en skräpkorg

Toalettstolen trollar inte magiskt bort allt som spolas ner. Det som spolas ner hamnar ofta på avstjälpningsplatsen ifall det inte fastnar i rören. Tilltäppta rör kan i värsta fall leda till att avloppsvatten stiger upp i din eller någon grannes bostad. Skräp hör till skräpkorgen, inte toalettstolen.

Inte heller fett hör hemma i avloppen

Inte heller fett hör hemma i avloppen. Fett som hälls i avloppen orsakar efter en längre tid en fettpropp. Resultatet blir att avloppsvattnet inte kan rinna bort som planerat utan återvänder tillbaka till fastigheten och kan i värsta fall orsaka till och med en stor vattenskada.

Små mängder fett som blir över från matlagning kan man låta hushållspapper suga upp och sedan slänga i bioavfallet. Större mängder kan man hälla till exempel i en tom mjölkkartong och slänga i blandavfallet. Matrester som samlats i lavoaren bör man samla upp i exempelvis hushållspapper och slänga i bioavfallet i stället för att låta det gå ner i avloppet.