Uppvärmning

Speciellt på hösten är det vanligt med klagomål över att det är kallt och dessa utgör en pik i kontakterna. I en del fall kräver orsaken till problemet att en serviceman inkallas, till exempel luftning av värmeelement, men ibland kan problemet lösas lätt genom hyresgästens egna handlingar, och då finns det inget behov av ett servicebesök. Om det till exempel finns en tjock gardin framför värmeelementets termostat och samtidigt en stor soffa framför värmeelementet, fungerar inte värmeelementet som det ska. I dessa fall hjälper det inte att kalla på servicepersonal utan det att man placerar sakerna i bostaden så att den varma luften fritt kan cirkulera i värmeelementet och att termostaten kan registrera den omgivande temperaturen på rätt sätt och därmed lämpligt kunna reglera temperaturen.

Hoas fastigheter värms upp med fjärrvärme och uppvärmningen regleras automatiskt enligt utomhustemperaturen med hjälp av termostater.

Hälsosam inneluft och energieffektivitet

Målet som Hoas har satt för bostädernas temperatur är inte ett nummer taget ur luften utan grundar sig på allmänna rekommendationer för temperaturen för en hälsosam inneluft. Den rätta rumstemperaturen är 20–22 ºC. Enligt anvisningarna för boendehälsa kan en allt för hög rumstemperatur öka på tröttheten, försämra koncentrationsförmågan, orsaka andningssymtom och orsaka känsla av torrhet. Därtill kan det trappa upp frigöring av gasformiga föroreningar. Även föreningen Sisäilmayhdistys ry rekommenderar 20–22 ºC som inomhustemperatur.

Kostnaderna för uppvärmningen av fastigheten är också märkbara. Som tumregel för energiförbrukning kan man säga att varje extra värmegrad i bostaden ökar uppvärmningskostnaderna med ca 5 procent. För energiförbrukningen i en enskild bostad kan uppvärmningen stå för hälften, vilket är en märkbar kostnad.