Mätning av inomhustemperatur

Det finns säkert lika många uppfattningar om vad som är den perfekta inomhustemperaturen som det finns hyresgäster i bostäderna. I Hoas bostäder strävar man efter att hålla inomhustemperaturen mellan 20–22 ºC. Temperaturen baserar sig på rekommendationer för hälsosamma inomhustemperaturer. Ifall du i din tidigare bostad haft det märkbart varmare kan det ta en stund att vänja sig vid den här temperaturen.

Uppvärmningens funktionalitet är ofta sammankopplad med flera olika faktorer och en sval bostad kan bero på såväl en felplacerad soffa som snabba temperaturväxlingar.

Om bostadens temperatur överstiger 20 grader hjälper det inte med ett servicebesök.

Innan du gör en felanmälan om för låg temperatur bör du mäta bostadens faktiska temperatur. När man mäter rummets temperatur bör man iaktta följande:

  • Rumstemperaturen mäts i bostaden vistelsezon, minst 0,6 meter från en väggyta och på cirka en meters höjd. Temperaturen ska exempelvis inte mätas på en väggyta eller mot ett fönsterglas – dessa ytor får vara kallare än vistelsezonen.
  • Det lönar sig att mäta temperaturen upprepade gånger och på olika tider av dygnet. I bostaden kan temperaturen genast på morgonen vara något kallare än normalt, till exempel kan temperaturen påverkas av hemmets elektronik som värmer lägenheten när de står på.

Ifall din bostads temperatur upprepade gånger är under 20 ºC ska du göra en felanmälan.