Luftkonditionering och vädring

Ventilationen kan låta som en teknisk och svår fråga men ur hyresgästens synvinkel kan den enkelt sammanfattas: ersättningsluft strömmar in i bostaden genom tilluftsventilerna som inte får tilltäppas och som måste hållas rena. Frånluftsventilerna å sin sida suger ut luft från bostaden och tar samtidigt med sig bl.a. lukter och fukt. Inte heller frånluftsventilerna får tilltäppas och de ska också hållas rena. 

Se alltså till att du inte genom egna handlingar hindrar ventilationen från att fungera.

Ersättande luft strömmar till bostaden från friskluftsventiler, dessa får inte täppas till. På taket finns mycket effektiva dammsugare monterade, som tillsammans med bostädernas frånluftsventiler skapar ett undertryck. Genom detta undertryck strömmar ersättande frisk luft in genom friskluftsventilerna. Dammsugarnas och frånluftsventilernas inställningar baserar sig på att hela fastighetens ventilation är i balans. Det betyder att om du täpper till ventilerna i din bostad, kan denna handling rubba och förändra ventilationsbalansen i hela fastigheten. Dessutom kan bostaden dra in ersättande luft från fel källor, exempelvis genom att skapa drag eller göra att grannbostadens lukter cirkulerar hemma hos dig.